landscape1.jpglandscape2.jpglandscape3.jpg

Podnikateľské, organizačné a obchodné poradenstvo

 

Medzi naše hlavné aktivity patrí ekonomický a organizačný outsourcing

  • vnútropodniková politika a externé vzťahy
  • podania a zmeny v Obchodný register SR, Živnostenský register SR
  • znižovanie nákladov na súdne a správne poplatky

 

Prvý právny dom © 2013