landscape1.jpglandscape2.jpglandscape3.jpg

Manažment pohľadávok

 

Pri správe pohľadávok pristupujeme k individuálnemu nastaveniu procesov. Zabezpečíme nastavenie finančnej disciplíny a dohľad nad omeškaním. Realizujeme podania a zmeny v OR SR, ŽR SR a optimalizáciu procesov vedúcich k zníženiu súdnych a správnych poplatkov.

 

  • časom sa väčšina pohľadávok stáva nevymožiteľná, preto je dôležitá jej včasná optimalizácia
  • komunikáciou s dlžníkmi dosiahneme, aby sa omeškanie nestalo štandardom
  • vďaka osobnému kontaktu dokážeme pripraviť individuálne obchodné podmienky
  • zabezpečíme outsourcing vnútropodnikových a obstarávacích aktivít
  • zabezpečujeme organizačné, ekonomické poradenstvo a súdne poradenstvo

 

Prvý právny dom © 2013